Điểm chuẩn Trường ĐH Y Hà Nội năm 2020: Y khoa cao nhất 28,9 điểm

Y khoa là ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Y Hà Nội: 28,9 điểm. Xếp ngay sau đó là ngành răng hàm mặt với 28,65 điểm.