Hội thảo: Future Now Marketing: Các xu hướng và công nghệ mới trong Marketing

Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Khoa học công nghệ, sự thay đổi quá mạnh mẽ của hành vi khách hàng, doanh nghiệp đang đứng trước rất nhiều cơ hội nhưng cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ thách thức. Gần đây, với sự phát triển của nhiều công nghệ mới có thể kể đến như AI và đặc biệt là những ứng dụng nổi bật như Chat GPT, hoạt động marketing cũng có nhiều thay đổi.