Samsung vinh danh các tác phẩm xuất sắc của cuộc thi tái chế bao bì, khẳng định dẫn đầu trong phát triển bền vững

Tiếp tục theo đuổi mục tiêu bền vững, chiến dịch Kết Nối Sống Xanh của Samsung - đưa các tính năng bền vững vào sản phẩm, dịch vụ và tạo ra nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh đến cộng đồng.