Giáo sư Nguyễn Đông Đức – Người thầy thuốc tài giỏi mang trong mình trái tim nồng ấm

Thế gian sinh, lão, bệnh, tử vô thường, không ai biết được ngày mai mọi chuyện sẽ ra sao, thay đổi như thế nào. Chi bằng, hãy sống thật ý nghĩa ở giây phút hiện tại để cuộc đời này trở nên tươi đẹp hơn. Có một người chọn cho mình cách sống khiêm nhường, giản dị đằng sau những việc làm cao cả, nhân văn, đó chính là Giáo sư Nguyễn Đông Đức.