Nguyễn Trung Thành: Hành trình “nâng tầm” giá trị nghệ thuật thủ công truyền thống Việt Nam

Từ khát vọng đem tạo ra giá trị cho cộng đồng, Nguyễn Trung Thành đã nghiên cứu để cho ra đời một chiến lược mang tính đột phá, tạo dựng giá trị xứng tầm cho nghệ thuật thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam.