Siemens thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua các ứng dụng chuyển đổi số cho các doanh nghiệp sản xuất

Ngày 22/3/2023, tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc Gia (NIC), Ban Công Nghiệp Số Siemens Việt Nam đã tổ chức Hội thảo: ““Thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua các ứng dụng chuyển đổi số cho các doanh nghiệp sản xuất”.