Nấu 4.500 suất cơm để 'cảm ơn các đoàn cứu trợ miền Trung'

Thấy nhiều đoàn từ tỉnh khác vào cứu trợ miền Trung phải nhịn đói vì hàng quán đóng cửa, anh Đạt, chị Hạnh quyết định nấu cơm phục vụ miễn phí.