Generali – 192 năm bảo vệ toàn cầu, 12 năm sát cánh Việt Nam

(“Generali Việt Nam”) kỷ niệm 12 năm hoạt động tại Việt Nam với kết quả phát triển kinh doanh vượt trội; mạng lưới hoạt động hơn 100 văn phòng Tổng đại lý (GenCasa) và chi nhánh, phục vụ gần 500.000 khách hàng trên toàn quốc. Với mục tiêu trở thành thương hiệu bảo hiểm sáng tạo và đáng tin cậy nhất Việt Nam, Generali đang đẩy mạnh chiến lược “Bảo Hiểm Minh Bạch” nhằm đảm bảo sự minh bạch tối đa về sản phẩm và dịch vụ đối với khách hàng.