Bão Vamco hướng vào Hà Tĩnh đến Quảng Nam

Sớm 14/11, sức gió mạnh nhất của bão Vamco tăng từ 150 km/h lên 165 km/h, đạt cấp 13-14 (giật cấp 17), mạnh hơn lúc 22h đêm qua một cấp.