Chấm Chung Khảo cuộc thi và triển lãm ảnh “Một thoáng Nông thôn mới Hà Nội”

Ngày 12/9, tại Trung tâm Tinh hoa ẩm thực, Sản phẩm OCOP và Đặc sản vùng miền thuộc Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam (21 Phùng Hưng, Hà Nội) đã diễn ra vòng chấm Chung Khảo cuộc thi và triển lãm ảnh “Một thoáng Nông thôn mới Hà Nội”. Cuộc thi do Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội phối hợp với Hội Khoa học Phát triển Nông thôn tổ chức từ ngày 08/3 - 10/10/2022.