Ngành nông nghiệp phấn đấu để Nông dân giàu có, văn minh và đảm bảo môi trường sinh thái

Đó là nội dung phát biểu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường tại Phát biểu tham luận tại Đại hội XIII của Đảng vào chiều ngày 27/01/2021. Dưới đây là lược thuật của từ trang Thông tin Chính phủ xin gửi tới bạn đọc bài phát biểu quan trọng nêu trên.