Đền thờ công chúa ngoại quốc duy nhất ở Việt Nam

Hàng trăm năm qua, đền thờ vị công chúa nước Lào với danh xưng là Nhồi Hoa được nhân dân sùng bái như một danh nhân đất Việt. Đền nằm trên đỉnh đồi và được công nhận di tích cấp tỉnh.