Xây dựng hệ thống chiến lược sáng tạo trong kinh doanh

Trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Khoa học và Công nghệ (1959 - 2024), Viện Phát triển bền vững và Kinh tế số đã tổ chức chuỗi tọa đàm: Xây dựng hệ thống chiến lược sáng tạo trong kinh doanh.