Tuyên dương, trao tặng Giải thưởng 'Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu' năm 2020

Ngày 20/11, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng và trao tặng Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm 2020.