Khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong sinh viên

Từ năm 1992, Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam (OLP) đã thu hút sinh viên các trường đại học (ĐH) và cao đẳng (CĐ) trên cả nước. Đến năm 2007, OLP càng hấp dẫn hơn với những người đam mê Công nghệ thông tin (CNTT) khi kết nối tổ chức cùng với Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest) khu vực châu Á, tạo thành sự kiện cho sinh viên Việt Nam và khu vực châu Á