Trung niên khó xin việc vì 'cái tôi lớn, sức ỳ cao'

Tôi từng tuyển một chị vào làm việc, sau khi được nhận chính thức thì thường xuyên đi trễ về sớm để đón con đi học.