Cây thông Noel nhỏ hơn 40.000 lần sợi tóc con ngườ

Nhiều người luôn mong muốn sở hữu những cây thông Noel lớn nhất trong dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, một sinh viên Hà Lan đã làm điều ngược lại, cô ấy đã tạo ra một cây thông một cây thông Noel nhỏ nhất thế giới.