Hướng tới xây dựng nền Nông nghiệp sinh thái, Nông thôn hiện đại, Nông dân văn minh

Thực tế cho thấy, những năm sản xuất nông nghiệp tăng cao đã tạo thuận lợi để tăng trưởng toàn bộ nền kinh tế. Ngược lại, nhiều năm nông nghiệp khó khăn, sản xuất suy giảm; nền kinh tế đã phải gánh chịu nhiều hệ lụy, mức tăng trưởng suy giảm và phát sinh nhiều vấn đề tiêu cực xã hội. Từ đó, đặt ra những vấn đề cần chính sách từ vĩ mô đến vi mô Hướng tới xây dựng nền Nông nghiệp sinh thái, Nông thôn hiện đại, Nông dân văn minh.