Hệ thống lọc nước đầu nguồn TGL Water - Loại bỏ mối nguy hại tiềm ẩn từ nước sinh hoạt bẩn

Nguồn nước ô nhiễm luôn là vấn đề nan giải đối với những nước nghèo hoặc đang phát triển như Việt Nam. Hiện nay có rất nhiều các giải pháp khác nhau để xử lý nguồn nước sinh hoạt. Trong đó, hệ thống lọc nước đầu nguồn được xem là giải pháp tối ưu nhất.