Bất ngờ phát hiện hóa thạch tiết lộ loài chim lội nước mới

Các nhà sinh vật học phát hiện một loài chim đã tuyệt chủng cách đây nhiều thế kỷ thông qua mẫu vật hóa thạch trên đảo Henderson.