‘Phích cắm thông minh’ giúp phát hiện người già sống một mình nguy kịch

Chính quyền quận Nowon (Hàn Quốc) vừa triển khai một dự án lắp đặt “phích cắm thông minh” giúp phát hiện các tình huống y tế khẩn cấp đối với những gia đình chỉ có người già sinh sống.