Tìm thấy hành tinh mới có thể tồn tại sự sống

Các nhà thiên văn học Mỹ đã phát hiện một hành tinh có khả năng tồn tại nước và thậm chí cả sự sống như trên Trái Đất.