Tăng cường quan hệ song phương, nâng tầm đa phương

29/01/2021 22:56

(Chinhphu.vn) – Trả lời báo chí, chiều 27/1, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cho biết đường lối đối ngoại trong nhiệm kỳ tới là tăng cường song phương, nâng tầm đa phương.

(Chinhphu.vn) – Trả lời báo chí, chiều 27/1, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cho biết đường lối đối ngoại trong nhiệm kỳ tới là tăng cường song phương, nâng tầm đa phương.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân. Ảnh: VGP/ Nhật Bắc

Điều đó có nghĩa, chúng ta phải làm sao để các mối quan hệ song phương của Việt Nam ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.

Hiện nay, Đảng đã có nghị quyết để nâng cao tầm quan hệ đa phương của Việt Nam với tinh thần không chỉ là tích cực tham gia các cơ chế đa phương mà còn chủ động nêu và tham gia vào các sáng kiến đa phương. Đây là một bước phát triển trong chủ trương đối ngoại của Đảng cũng như Chính phủ trong nhiệm kỳ tới.

Nói về trọng tâm đối ngoại của Việt Nam trong nhiệm kỳ tới và tầm nhìn năm 2030, năm 2045, đồng chí Hoàng Bình Quân nhấn mạnh: Đường lối đối ngoại của Việt Nam là đa phương hóa, đa dạng hóa. Hiện nay chúng ta tham gia gần 20 Hiệp định Thương mại tự do, có nghĩa là không gian thương mại và đầu tư rất lớn. Đây là nỗ lực rất lớn trong hội nhập quốc tế đối với một quốc gia có mức độ phát triển như Việt Nam.

Nhấn mạnh đất nước đã bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng chí Hoàng Bình Quân cho rằng yêu cầu đặt ra cho công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế phải phù hợp với tình hình mới.

Chúng ta phải chuẩn bị thật tốt hệ thống chính sách theo hướng hoàn thiện hơn, hạ tầng tốt hơn, trong đó có hạ tầng về công nghệ số, để có thể tham gia vào các “sân chơi” của thế giới một cách tự tin, thực chất hơn. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ nỗ lực, cố gắng thực hiện hiệu quả, có trách nhiệm các cam kết đối với quốc tế cũng như đối với các thiết chế đa phương.

Theo đồng chí Hoàng Bình Quân, khi không gian thương mại và đầu tư của Việt Nam đã mở rộng như vậy, thậm chí còn mở rộng hơn nữa, đặt ra yêu cầu, đòi hỏi sự tương thích của công tác đối ngoại.

“Việt Nam tham gia hội nhập quốc tế với chất lượng cao hơn, khai thác hiệu quả nhất sự hợp tác, hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế đối với công cuộc đổi mới của đất nước. Dù còn nhiều khó khăn nhưng không còn cách nào khác, chúng ta phải hết sức nỗ lực, phát huy tốt sức mạnh nội lực, kết hợp hiệu quả hợp tác nguồn lực từ bên ngoài. Trong thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước đến năm 2030, năm 2045, hoạt động đối ngoại là một thành tố vô cùng quan trọng để góp phần làm nên thành công đó”, đồng chí Hoàng Bình Quân khẳng định.

Nhóm PV

Nguồn baochinhphu.vn

Bạn đang đọc bài viết "Tăng cường quan hệ song phương, nâng tầm đa phương" tại chuyên mục KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ.

Đọc các tin bài có liên quan tại trang https://nongthonvaphattrien.vn/