Người Việt bốn phương (số 658)

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam coi trọng quan hệ với Nhật - đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu và lâu dài.