Cần siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch bệnh

Đó là lời kêu gọi của các lãnh đạo thành phố Hà Nội trước sự chủ quan coi thường dịch bệnh, không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của một bộ phận người dân thủ đô hiện nay.