Con đường bích họa dài nhất Thủ đô - Tác phẩm nghệ thuật nhiều màu sắc rực rỡ

Hà Nội ngày càng có nhiều những con đường, con phố bích họa nhưng sở hữu quy mô ấn tượng nhất hiện nay là con đường bích họa mới xuất hiện tại huyện Phúc Thọ với chiều dài hơn 2 km.