Hà Nội sẽ đánh giá để có chương trình tái thiết kinh tế

(Chinhphu.vn) - Sau cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội sẽ tiếp tục làm việc với một số bộ, ngành cụ thể triển khai kết luận của Thủ tướng, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, đánh giá để có một chương trình tái thiết kinh tế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2016-2020.