Bản tin dịch COVID-19 trong 24h: Bộ Y tế gửi tới người dân thông điệp 5K

Thông điệp 5K đó là: khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – không tập trung – khai báo y tế. Trong 24h qua Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, các ổ dịch ở Đà Nẵng, Hải Dương đã được kiểm soát cơ bản.