Hậu Giang: Tình hình KT-XH tháng 3 huyện Châu Thành A phát triển ổn định

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 3 ước đạt 918,055 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 371,637 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách đạt 105,759 tỷ đồng, trong đó thu nội địa được 20,895 tỷ đồng.