Tăng cường phối hợp phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm

(Chinhphu.vn) - Chiều14/7, tại Hà Nội diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Tòa án Nhân dân tối cao và Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm giai đoạn 2020-2025.