Tác phẩm của Đài PT&TH Thanh Hóa gây ấn tượng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40 vừa bế mạc tại Hà Nội. Tại liên hoan lần này, Đài PT&TH Thanh Hóa giành 1 giải vàng, 2 giải bạc.