Nữ doanh nhân tài sắc Việt Nam 2020 rạng rỡ trong đêm gala vinh danh

Đêm gala vinh danh Nữ doanh nhân tài sắc Việt Nam 2020 vừa được diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều doanh nhân nữ không chỉ tài-sắc vẹn toàn, mà còn là những người tích cực hỗ trợ cho sự phát triển của cộng đồng.