Đào mật, loại quả được phong là 'vua vitamin C' cực tốt cho sức khỏe

Đào mật rất giàu giá trị dinh dưỡng. Hàm lượng vitamin C của nó cao nhất trong số các loại đào, vì vậy, đào mật còn được xưng tụng là "vua vitamin C" trong họ đào