Giải cứu khách nhảy xuống biển

Nam Phi Một du khách bất ngờ nhảy khỏi du thuyền và lênh đênh trên biển Ấn Độ Dương gần một giờ.