Trường nào đào tạo quản trị kinh doanh tốt nhất nước Mỹ?

Hai đại học Standford và Pennsylvania đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh tốt nhất nước Mỹ 2021, nhưng không phải có học phí cao nhất.