Quảng cáo biển bảng, LED, LCD-Frame, Standee tại các địa điểm công cộng

Các địa điểm công cộng luôn là nơi tiềm năng để nhãn hàng thực hiện các  chiến dịch quảng cáo nhằm lan thương hiệu, tăng doanh số bán hàng, nâng cao vị thế…