Quỹ đầu tư tỷ đô XnTree Ventures đầu tư mạnh mẽ cho cộng đồng Việt khởi nghiệp

Ngày 18/3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia – Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn “Khơi Thông Dòng Chảy Đầu Tư Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo” do Quỹ Đầu Tư Khởi Nghiệp Quốc Gia SIFVN tổ chức.