Top 10 loài chim đẹp nhất thế giới

Đăng bởi Trang Anh

26/09/2020 23:15

Dưới đây là 10 loài chim đẹp nhất thế giới do The Mysterious World bầu chọn.

1. Trĩ vàng.

1. Trĩ vàng.

2. Vẹt đỏ đuôi dài.

2. Vẹt đỏ đuôi dài.

3. Hồng hạc.

3. Hồng hạc.

4. Công.

4. Công.

5. Ramphastos sulfuratus.

5. Ramphastos sulfuratus.

6. Hải âu cổ rụt Đại Tây Dương.

6. Hải âu cổ rụt Đại Tây Dương.

7. Giẻ cùi lam.

7. Giẻ cùi lam.

8. Bombycilla garrulus.

8. Bombycilla garrulus.

9. Vịt gỗ.

9. Vịt gỗ.

10. Vẹt đuôi dài lam tía.

10. Vẹt đuôi dài lam tía.

Trang Anh
Nguồn Sưu tầm

Bạn đang đọc bài viết "Top 10 loài chim đẹp nhất thế giới" tại chuyên mục KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ.

Đọc các tin bài có liên quan tại trang https://nongthonvaphattrien.vn/