VIETTEL TĂNG TỐC PHỦ SÓNG DI ĐỘNG TOÀN KHU MERRYLAND QUY NHƠN VÀ BÁN ĐẢO HẢI GIANG

Ấn tượng với tiềm năng và quy mô của MerryLand Quy Nhơn, Viettel sẽ đẩy mạnh phủ sóng mạng di động tại MerryLand Quy Nhơn và bán đảo Hải Giang, kể cả trên biển, để đảm bảo kết nối thông suốt cho người dân, du khách và khách hàng đến với dự án.