Giáo sư Lê Thi - người kéo cờ ngày Độc lập năm 1945 tại Ba Đình qua đời

Giáo sư Lê Thi (tên thật là Dương Thị Thoa), một trong hai người kéo cờ trong Ngày Độc lập 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) vừa qua đời, hưởng thọ 95 tuổi.