Đừng để bệnh nhân covid-19 là nạn nhân của kỳ thị

Bị đàm tiếu trên mạng xã hội khi mắc bệnh. Bị xa lánh khi điều trị về nhà, mang tiếng là người mang họa về cho làng xóm… Đó là những điều bất khả kháng mà hầu như nhiều bệnh nhân Covid-19 đã phải trải đối mặt và phải vượt qua.