Ngày 5/11, bão số 10 đổ bộ vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Khánh Hòa

Theo dự báo, ngày 5/11, bão số 10 sẽ suy yếu do tác động của bề mặt đất, độ ẩm và năng lượng của bão giảm và đổ bộ vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.