Hé lộ nhiều sai phạm trong bán đấu giá đất dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 và Cầu Đò tại Bình Dương

Một dự án có nhiều sai phạm, hàng trăm khách hàng chịu rủi ro do thiếu thông tin. Đó là những nội dung được cơ quan chức năng Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với Công ty Nam Sài Gòn và Văn phòng Công chứng Mỹ Phước (tỉnh Bình Dương) liên quan đến việc tổ chức bán đấu giá tài sản tại các dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 và Cầu Đò. Xin chia sẻ những thông tin trong kết luận nói trên.