CEO Nguyễn Trúc Phương: “Hỗ trợ các dược sĩ tạo ra mặt hàng sức khỏe để phụng sự xã hội chỉ với 45 triệu đồng là sứ mệnh của tôi và La Terre France”

Với hơn 15 năm kinh nghiệm và gắn bó với ngành, CEO Nguyễn Trúc Phương thấu hiểu được những trăn trở cùng khát khao của các anh em Dược sĩ, đó chính là lý do cho sự khởi sinh của nhà máy Dược Phẩm La Terre France - một trong những dự án chứa đựng nhiều tâm huyết và nguyện vọng của anh dành cho cộng đồng Dược lẫn người tiêu dùng.