Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động online - Luật sư hướng dẫn bạn

Qua bài viết này, Luật sư Trần Thị Hiền – Phó giám đốc Công ty Luật LAVN sẽ hướng dẫn bạn cụ thể các bước để thực hiện quy trình nộp hồ sơ xin giấy phép lao động trực tuyến cho người nước ngoài, từ việc đăng ký tài khoản đến nộp hồ sơ gốc và lệ phí sau khi hồ sơ trên hệ thống online đã được duyệt. Đặc biệt, việc này còn giúp những doanh nghiệp và cá nhân liên quan nắm bắt cơ hội, tận dụng nguồn nhân lực chất lượng từ ngoài nước một cách hợp pháp và hiệu quả.