Mở rộng vùng sản xuất vải theo tiêu chuẩn quốc tế

(Chinhphu.vn) - Hải Dương đang xây dựng 23 vùng trồng vải, nhãn theo tiêu chuẩn quốc tế với tổng diện tích 220 ha, đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường Nhật Bản, Mỹ, Australia và các nước EU về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm.