Bộ NN&PTNT đề nghị tiếp tục xuất khẩu gạo nếp

(Chinhphu.vn) – Mặt hàng lương thực dự trữ là thóc tẻ, gạo tẻ. Gạo nếp không nằm trong danh mục hàng lương thực dự trữ quốc gia được quy định tại Nghị định số 94/2013-NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ.