Phó Thủ tướng Thường trực: Quyết liệt xử lý các dự án yếu kém của ngành công thương

04/04/2020 08:09

(Chinhphu.vn) - “Chúng ta cần có giải pháp quyết liệt hơn, thực tế hơn, không loay hoay trên sổ sách, nên trưng cầu đơn vị tư vấn dự án độc lập để thẩm định dự án về giá trị tài sản, các vấn đề pháp lý, tìm đối tác trong và ngoài nước có cùng ngành nghề, tiềm lực và kinh nghiệm để hợp tác, tiếp tục vận hành dự án, chốt phương án xử lý như bán hoặc thoái vốn, cho thuê, liên doanh. Có như vậy mới mở ra nhiều hướng để các đối tác nhìn thấy khả thi và cùng tham gia”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Phiên họp - Ảnh: VGP/Lê Sơn
Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Phiên họp trực tuyến thứ 9 Ban Chỉ đạo xử lý tồn tại, yếu kém tại một số dự án và doanh nghiệp kém hiệu quả thuộc ngành công thương, ngày 3/4.

Tập trung giải quyết các vướng mắc như quyết toán EPC, pháp lý, tín dụng…

Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, đại diện các bộ, ngành và một số doanh nghiệp có dự án yếu kém thuộc diện của Ban Chỉ đạo đã phát biểu cho thấy, sau 3 năm triển khai Đề án, với sự nỗ lực quyết tâm cao của Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành và các tập đoàn, tổng công ty, tình hình các dự án, doanh nghiệp yếu kém ngành công thương đã có những chuyển biến nhất định, bước đầu đạt được một số mục tiêu, yêu cầu theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, trong số 6 dự án có hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng thua lỗ trước đây, năm 2018, 2019 có 2 nhà máy có lãi (DAP-1 Hải phòng, Thép Việt Trung); 4 dự án từng bước khắc phục khó khăn, giảm lỗ (Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình, DAP-2 Lào Cai, Công nghiệp tàu thủy Dung Quất DQS); 3 dự án đã bị dừng sản xuất kinh doanh trước đây, đến nay, một dự án vận hành trở lại (Sơ sợi Polyester Đình Vũ PVTex), 2 dự án đủ điều kiện vận hành trở lại, nhưng chưa khởi động do điều kiện thị trường khó khăn (Nhiên liệu sinh học Quảng Ngãi và Bình Phước).

Quá trình xử lý các dự án, doanh nghiệp cơ bản vẫn bảo đảm quyền lợi cho người lao động, bảo đảm an ninh trật tự xã hội và ổn định môi trường kinh doanh.

Công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra làm rõ sai phạm, vi phạm pháp luật ở từng dự án, doanh nghiệp đã được thực hiện khẩn trương, đến nay toàn bộ 12 dự án, doanh nghiệp đều đã được tiến hành thanh tra các cấp, kiểm toán (7/12 dự án), điều tra và khởi tố (4/12 dự án) để làm rõ rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Theo yêu cầu của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ, thời hạn để hoàn thành việc xử lý 12 dự án, doanh nghiệp còn lại không nhiều, khối lượng nhiệm vụ năm 2020 còn lại đều là những nhiệm vụ khó khăn và chưa xử lý được từ các năm trước, tập trung vào các vướng mắc mấu chốt còn lại: vướng mắc pháp lý trong quyết toán các hợp đồng EPC các dự án, doanh nghiệp; các giải pháp hỗ trợ tài chính, tín dụng và phương án xử lý dứt điểm đối với một số dự án, doanh nghiệp theo tình hình hiện nay bảo đảm tính khả thi. Ủy ban vốn chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, xây dựng và các tổng công ty xử lý cho dứt điểm về quyết toàn các hợp động EPC.

Về xử lý vướng mắc pháp lý quyết toán các hợp đồng EPC, quyết toán và xử lý tài sản các dự án, doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo, đôn đốc và giám sát các tập đoàn, tổng công ty thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 86/TB-VPCP ngay 20/5/2019 của Văn phòng Chính phủ, cần xác định rõ trách nhiệm thuộc về tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp chủ đầu tư dự án để tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc này trong năm 2020.

Xử lý dứt điểm các dự án cụ thể

Các tập đoàn, tổng công ty khẩn trương thực hiện theo hướng dẫn cùa Bộ Tài chính về xử lý các vướng mắc thực hiện quyết toán theo Thông tư 09/2016/TT-BTC và xác định giá trị thanh toán theo hợp đồng EPC; báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để báo cáo Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện trong tháng 4/2020.

Về hướng xử lý các dự án cụ thể, Phó Thủ tướng Thường nêu rõ: Đối với 5 dự án doanh nghiệp không có vốn góp trực tiếp của các tập đoàn, tổng công ty 100% vốn nhà nước (có 2 dự án cùa Tổng công ty Thép-CTCP (thuộc SCIC), 3 dự án nhà máy Nhiên liệu sinh học Bình Phước, Phú Thọ, Quảng Ngãi thuộc đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam), Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo PVN quyết định việc xử lý vốn nhà nước tại các dự án này theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 132/TB-VPCP ngày 8/4/2019; chỉ đạo SCIC xử lý việc thoái vốn cùa Tổng công ty Thép tại 2 dự án: Thép Việt Trung và Dự án mở rộng giai đoạn 2-Công ty Gang thép Thái nguyên (TISCO-2) theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với 4 dự án thuộc Tập đoàn Hóa chất (Vinachem), Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Vinachem trình cấp thẩm quyền xử lý thoái vốn của Vinachem tại dự án DAP-1 Hải phòng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Đối với 3 dự án còn lại, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp thu ý kiến các cơ quan dự họp, chỉ đạo Vinachem hoàn thiện phương án xử lý đối với dự án này, phân tích kỹ ưu nhược điểm, đánh giá tính khả thi từng giải pháp trong mỗi phương án, báo cáo Ban Chỉ đạo trước ngày 15/4/2020 để họp chuyên đề Ban Chỉ đạo về phương án xử lý 3 dự án này.

“Ý chí mong muốn của chúng ta và thực tiễn không phải lúc nào cũng giống nhau. Vì thế, cần có giải pháp sát thực tiễn trong quá trình xử lý vấn đề này”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Công ty Mua bán nợ Việt Nam tham gia quá trình tái cơ cấu dự án, doanh nghiệp theo chức năng

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu, trong quá trình xử lý thoái vốn nhà nước tại các dự án nêu trên, đề nghị Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) nghiên cứu, tham gia quá trình tái cơ cấu các dự án, doanh nghiệp này theo đúng vai trò, chức năng của DATC. Bộ Tài chính chỉ đạo và tạo điều kiện để DATC tham gia tái cơ cấu các dự án, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, cố gắng giảm thiểu thiệt hại tối đa cho Nhà nước.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các bộ ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo định hướng cơ quan báo chí vê công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình, kết quả xử lý các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương, tránh gây hoang mang trong dư luận.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và Bộ Công an khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ kiểm toán, thanh tra, điều tra, xử lý vi phạm theo Đề án và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo, bảo đảm đúng thời hạn theo quy định tại Đề án. Kiểm toán Nhà nước khẩn trương hoàn thành kiểm toán theo nhiệm vụ của mình.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng xem xét các giải pháp cơ cấu nợ để tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp chủ đầu tư; phối hợp các tập đoàn, tổng công ty và DATC để cùng xây dựng phương án tái cơ cấu có tính khả thi, bảo đảm khả năng trả nợ các ngân hàng.

Bộ Tài chính xử lý kiến nghị của Tập đoàn Hóa chất về giãn thời gian trích khấu hao tài sản cố định một số dự án theo thẩm quyền; phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nuớc để chuẩn bị Phiên họp chuyên đề Ban Chỉ đạo về phương án xử lý 3 dự án của Tâp đoàn Hóa chất.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổng hợp đầy đủ ý kiến tại Phiên họp này, kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo để khẩn trương hoàn thiện Báo cáo về tình hình tiến độ xử lý 12 dự án, hướng xử lý cụ thể đối với từng dự án để trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2020, báo cáo Chính phủ thông qua trước khi trình Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư.

Lê Sơn


Nguồn baochinhphu.vn

Bạn đang đọc bài viết "Phó Thủ tướng Thường trực: Quyết liệt xử lý các dự án yếu kém của ngành công thương" tại chuyên mục TIN TỨC.

Đọc các tin bài có liên quan tại trang https://nongthonvaphattrien.vn/