Ứng dụng chuyển đổi số trong thú chơi cây cảnh nghệ thuật

Đăng bởi Vương Xuân Nguyên

25/10/2022 10:27

Để hệ thống hóa các thông tin tư liệu khoa học có liên quan đến tác phẩm cây cảnh nghệ thuật phục vụ công tác sưu tầm, nghiên cứu bảo tồn, xây dựng thương hiệu, quảng bá và phát huy những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể liên quan đến tác phẩm cây cảnh nghệ thuật trên nền tảng số, Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam phối hợp với số một cơ quan triển khai dịch vụ số hóa dữ liệu tác phẩm cây cảnh nghệ thuật.

Theo đó, các chuyên gia dựa trên dữ các thông tin, tư liệu có liên quan đến tác phẩm Cây cảnh nghệ thuật và các phương pháp nghiên cứu truyền thống và hiện đại để đánh giá tác phẩm trên các khía cạnh: Tên khoa học; đặc điểm sinh thái; yêu cầu ngoài cảnh; xác định tuổi; giám định tên cây; đặt tên tác phẩm và giải nghĩa; truy vấn lịch sử hình thành, quá trình phát triển; đánh giá các tiêu chí; xây dựng câu chuyện tác phẩm…Sau đó, những thông tin, hình ảnh và tư liệu nêu trên được số hóa tích hợp vào một mã QR Code và một trang thông tin điện tử chuyên biệt gắn với tác phẩm để thường xuyên cập nhật thông tin thành nhật ký trọn đời.

so-hoa1234-1666581810.jpg

Tác phẩm sau khi được số hóa sẽ tích hợp trong mã QR Code

Việc số hóa dữ liệu về tác phẩm cây cảnh nghệ thuật không chỉ làm minh bạch hóa thông tin, dữ liệu có liên quan đến tác phẩm dễ dàng tích hợp công nghệ mới, thúc đẩy sáng tạo, giúp cho tác phẩm được trưng bày, giới thiệu Online 24/24 trên nền tảng số, mà còn góp phần lan tỏa thương hiệu, thúc đẩy quảng bá, kết nối giao thương, lành mạnh hóa thị trường và làm gia tăng những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của cây cảnh nghệ thuật Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng Công nghệ 4.0 và hội nhập quốc tế đang diễn ra sâu rộng.

Đây là hoạt động thiết thực ứng dụng chuyển đổi số vào nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững sản phẩm gắn với thú chơi Sinh Vật Cảnh có truyền thống lâu đời ở nước ta. Điều này trở nên quan trọng trong bối cảnh Sinh Vật Cảnh không chỉ còn là thú chơi nhân văn tạo nhã, vật trang trí làm đẹp cảnh quan kiến trúc, mà là một trong 7 nhóm ngành kinh tế phát triển nông thôn theo Nghị định số 52/2018/NĐ - CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ và là một trong 6 nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực ở nước ta được xem xét công nhận là sản phẩm OCOP theo Quyết định số 919/QĐ - TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.  

Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam, một tạp chí khoa học chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đạt chỉ số ISSN 1859 - 4700 được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận tính điểm bố công trình khoa học sẽ phối hợp cùng một số cơ quan có thẩm quyền sẵn sàng đồng hành với các tập thể cá nhân, nghệ nhân, doanh nhân, chủ nhà vườn và các chủ thể trong và ngoài nước nếu có nhu cầu thực hiện số hóa dữ liệu tác phẩm cây cảnh nghệ thuật gắn với hoạt động truyền thông hướng tới mục tiêu xây dựng nền "Nông nghiệp sinh thái - bền vững, Nông thôn hiện đại - đáng sống, Nông dân chuyên nghiệp - văn minh".

cay00-1666665750.jpg

 

cay01-1666586890.jpg

cay02-1666586969.jpg

cay-03-1666587054.jpg

Vương Xuân Nguyên

Bạn đang đọc bài viết "Ứng dụng chuyển đổi số trong thú chơi cây cảnh nghệ thuật" tại chuyên mục TIN TỨC.

Đọc các tin bài có liên quan tại trang https://nongthonvaphattrien.vn/