Từ khóa "Đạt Bình không ngừng hoàn thiện và vươn xa" :