Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đăng bởi Phạm Tiệp

01/09/2020 12:04

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), sáng ngày 1/9 Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương…

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”. Trước anh linh của Người, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn với Bác Hồ, người sáng lập, rèn luyện Đảng ta cũng như công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

 

lanh dao dang nha nuoc vao lang vieng chu tich ho chi minh
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đi theo con đường cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra, trong bất cứ hoàn cảnh nào Đảng ta vẫn luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vận dụng phát triển, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

lanh dao dang nha nuoc vao lang vieng chu tich ho chi minh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiếp tục thực hiện tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể tích cực thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Một số hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương… vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh:

lanh dao dang nha nuoc vao lang vieng chu tich ho chi minh
lanh dao dang nha nuoc vao lang vieng chu tich ho chi minh
lanh dao dang nha nuoc vao lang vieng chu tich ho chi minh
lanh dao dang nha nuoc vao lang vieng chu tich ho chi minh
lanh dao dang nha nuoc vao lang vieng chu tich ho chi minh
lanh dao dang nha nuoc vao lang vieng chu tich ho chi minh

 

Phạm Tiệp
Nguồn https://congthuong.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-143098-143098.html

Bạn đang đọc bài viết "Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh" tại chuyên mục TIN TỨC.

Đọc các tin bài có liên quan tại trang https://nongthonvaphattrien.vn/