Thông qua danh sách 205 người của các cơ quan trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Đăng bởi HIỀN PHƯƠNG

18/03/2021 14:14

Ngày 18-3, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người của các cơ quan trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh hội nghị

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội…

Theo báo cáo, ngày 17-3, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được hồ sơ của 205 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. 205/205 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đều được 100% cử tri tín nhiệm, trong đó có 204 người, cử tri nơi công tác bày tỏ sự tín nhiệm bằng hình thức biểu quyết giơ tay và 1 người được bày tỏ tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội là giai đoạn quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Để thực hiện công tác bầu cử theo đúng quy định của pháp luật, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, với tinh thần dân chủ, khách quan, xây dựng, trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự Hội nghị hiệp thương lần thứ ba cho ý kiến vào các nội dung trình hội nghị để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phối hợp, thống nhất với các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 205 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

HIỀN PHƯƠNG
Nguồn http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/993872/thong-qua-danh-sach-205-nguoi-cua-cac-co-quan-trung-uong-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv?fbclid=IwAR2Le71AxwSd9OkZ513lWXla6Dkgzx_AEc8ykQUwTOqjsyW0ykTbaqUlEAI

Bạn đang đọc bài viết "Thông qua danh sách 205 người của các cơ quan trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV" tại chuyên mục TIN TỨC.

Đọc các tin bài có liên quan tại trang https://nongthonvaphattrien.vn/