Từ khóa "thêm thứ gia vị này mới loại bỏ được mùi tanh" :