Từ khóa "Gốm Đất Việt tham dự “Hội nghị Đội ngũ Trí thức Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”" :