Từ khóa "Một số giải pháp thiết thực cần trao đổi" :