Từ khóa "Quy mô giao dịch của Giao dịch Futures tại MEXC vĩnh cửu vượt qua Spot, sáng hơn cả “Viên ngọc vương miện”" :