Từ khóa "Liệu pháp mới trong điều trị dự phòng chẩy máu" :