Từ khóa "CHƯƠNG TRÌNH RẠNG RỠ VIỆT NAM NĂM 2020 – CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG" :